Rekrytering och personalutveckling


Affärsidé

Att genom ett långsiktigt samarbete bidraga till våra uppdragsgivares lönsamhet och utveckling genom att öka kunskap och precision i beslut som rör rekrytering samt utveckling av medarbetare.

Företagsfilosofi

Våra kunder ser personalfrågor som en väsentlig del av hela affärsverksamheten. De har en seriös och ansvarstagande inställning både till den personal som redan är anställd och till blivande medarbetare.

Vi vänder oss till företag som vill ha en långsiktig relation till en rådgivare i personalfrågor. Majoriteten av våra uppdrag kommer från våra tidigare uppdragsgivare eller på rekommendation från någon av dem. Det är vi stolta över.

En viktig förutsättning för framgångsrik rekrytering är en god kunskap om uppdragsgivarens situation; företagskultur, organisation, affärsstrategi och marknad. Det är ett viktigt skäl till att vi värnar om långsiktiga relationer. Ju bättre kunskap, desto säkrare rekrytering.

Kvalitet är ett honnörsord. Den är viktig både i förhållande till våra kunder och i rekryteringsprocessen. Kvalitén i rekryteringsprocessen säkrar vi genom att upprätta en komplett dokumentation, tillgänglig endast för uppdragsgivaren. Vi håller kandidaterna informerade om tidplan och status under rekryteringsprocessen. Alla uppgifter som rör kunder och kandidater behandlas konfidentiellt.