Rekrytering och personalutveckling

Ewa Lannér startade Lannér & Co 1994 och har varit verksam som rekryteringskonsult sedan 1987. Dessförinnan arbetade Ewa med personal- och utvecklingsfrågor inom sjukvården. Rekryterar ledare och specialister inom ett brett spektra av branscher, se några exempel under "Våra uppdragsgivare"